Crossroads2 Sustainable Energy

Header image

CrossRoads2 Sustainable Energy heeft als doel het stimuleren van grensoverschrijdende innovatieprojecten tussen KMO/MKB bedrijven in Vlaanderen en Zuid Nederland (Zeeland, Noord Brabant en Limburg) die een rechtstreekse impact hebben op de CO2 uitstoot in de grensregio.

Op zoek naar meer informatie? Lees onze folder over CrossRoads2 Sustainable Energy

Contact

Henk van Dijk
Noord-Brabant
BOM
 
Rosco Ephraïm
Zeeland
Economische Impuls
Zeeland
Charles Mevis
Nederlands Limburg
LIOF
 
crossroads@liof.nl
0031433280280
Bram Keymeulen
Vlaanderen
Flux50
 
Yves Ozog
Vlaanderen
VLAIO Team
Bedrijfstrajecten vzw
yves.ozog@vlaio.be
0032474366074
Stefan van Seters
West-Brabant
REWIN

s.vanseters@rewin.nl
0031624267866

Calls

De kerntaak van CrossRoads2 Sustainable Energy bestaat uit het stimuleren van innovaties op het vlak van CO2-reductie en met een grensoverschrijdende meerwaarde door middel van:

  • Matchmaking: het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met onderzoekscentra) en het opzetten en begeleiden van Vlaams-Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten in het kader van koolstofarme economie;
  • Subsidie voor innovatieprojecten met een duidelijke directe focus op CO2-reductie: het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams-Zuid Nederlandse innovatieproject (50%, maximaal € 150.000,-);
  • Follow-up: een vervolg geven aan deze projecten en het proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.

Naar verwachting zal CrossRoads2 negentien innovatieprojecten opleveren waaraan KMO/MKB-bedrijven deelnemen en gemiddeld per project tot een reductiepotentieel van de voorgestelde oplossing van jaarlijks 200 ton CO2 te komen te rekenen vanaf de marktintroductie van de innovatie.

najaar 2020
voorjaar 2021
voorjaar 2021

Cofinanciers

Logos cofinanciers
Logo provincie Zeeland Logo provincie Noord-Brabant Logo provincie Limburg Logo Vlaanderen Logo Ministerie van Economische Zaken