Naar overzicht

Vijftien innovatieve projecten met een grensoverschrijdende meerwaarde krijgen een subsidie van CrossRoads2. Deze projecten, die een aanvraag indienden tussen 15 februari 2019 en 29 maart 2019, gaan binnenkort van start.

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Dit grensoverschrijdende project richt zich op kmo’s en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) met sterke, innovatieve en technisch haalbare projectideeën. Tijdens de zesde openstelling werden 20 dossiers ingediend. Een onafhankelijke Raad van Advies heeft de projecten beoordeeld en van advies voorzien. Vijftien projecten krijgen een subsidie toegekend.

De toegekende innovatieprojecten zijn goed voor een totaal subsidiebedrag van 1.993.492,97 euro. De goedgekeurde projecten komen opnieuw uit een brede waaier van sectoren. Zo ondersteunt CrossRoads2 in deze ronde onder andere onderzoek naar het gebruik van natuurlijke kleurstoffen op industriële schaal, de ontwikkeling van trailers voor duurzaam stedelijke logistiek en een indoor industriële toepassing voor drones.

In totaal reikte CrossRoads2 al een subsidie uit aan 66 innovatieprojecten en 35 haalbaarheidsstudies. Geïnteresseerde bedrijven met een grensoverschrijdende innovatie kunnen tot en met 29 november 2019 een dossier indienen om de haalbaarheid van hun idee te laten toetsen. Deze haalbaarheidsstudies kunnen maximaal 10.000 euro steun krijgen met een steunpercentage van 50% en zijn bedoeld om de technische en/of commerciële haalbaarheid van een toekomstig innovatieproject te toetsen. CrossRoads2 voorziet nog 235.000 euro voor deze projectaanvragen.

Zie www.CrossRoads2.eu voor meer details over onze projecten en de regeling met betrekking tot de haalbaarheidsstudies.

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?